Avis legal i política de privacitat

Aquesta pàgina Web és propietat de BACANAR, S.L.U. amb NIF núm. B17121989 i domicili a l’Avinguda Pedralbes 32 baixos, Barcelona, ​​08034, Barcelona i Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb les dades d’inscripció següents: Tom 37111, Foli 0173, Full núm. B 298850, inscripció 9a.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu-nos a l’adreça de correu electrònic: info@bacanar.com o al telèfon 972622489

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya i l’espai que comprèn la Unió Europea, quedant-hi sotmesa, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web.

L’accés a la nostra pàgina web per part de l’ USUARI és gratuït i està condicionat a la lectura i l’acceptació prèvia integra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem llegiu detingudament. L’USUARI en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d’ús. Si l’usuari no està d’acord amb aquestes condicions d’ús, cal abstenir-se d’utilitzar aquest portal i operar-hi.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense avís previ.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges, marques i codis font són de la nostra propietat o de tercers als quals s’han adquirit els drets d’explotació, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al titular.

B. CONDICIONS D’ACCÉS

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix ​​prèvia subscripció o registre.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra política de privadesa, amb l’habilitació del “check” respectiu en el moment de l’enviament de les vostres dades.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina web d’acord amb la bona fe, les normes d’ordre públic i les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i els perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web als quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, us comuniquem que quedem eximits de qualsevol responsabilitat per els danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web, alienes a la nostra empresa, per part de l’usuari.

C. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de BACANAR, S.L.U. i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de l’Usuari en tot moment i de no demanar informació innecessària. A continuació, us proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privadesa en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-li:

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades.

Per a quines finalitats demanem les dades que us sol·licitem.

Quina és la legitimació per al tractament.

Durant quant de temps els conservem.

A quins destinataris es comuniquen les vostres dades.

Quins són els seus drets.

1.RESPONSABLE: veure dades a l’encapçalament

2.FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ dels tractaments de les dades enviades a través de:

Formulari de contacte.

o Finalitat: Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar les seves sol·licituds d’informació, així com enviar comunicacions dels nostres productes, serveis i activitats, inclusivament per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, whatsapp), només si marca la casella corresponent atorgant el consentiment exprés.

o Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contactes i marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.

o Conservació: Un cop resolta la vostra sol·licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic, si no heu generat un nou tractament, i en cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·licite la baixa dels mateixos.

Enviament de correus electrònics.

o Finalitat: Contestar les vostres sol·licituds d’informació, atendre les vostres peticions i respondre les vostres consultes o dubtes. En cas de rebre el seu Currículum Vitae, les vostres dades personals i curriculars podran formar part de les nostres bases de dades per participar en els nostres processos de selecció presents i futurs.

o Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través de l’adreça de correu electrònic o enviar-nos les vostres dades i CV per participar en els nostres processos de selecció.

o Conservació: Un cop resulta contestada la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En el cas de rebre el vostre CV, les vostres dades podran ser conservades durant (termini) per a futurs processos de selecció.

– Obligació de facilitar-nos les vostres dades personals i conseqüències de no fer-ho.

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 18 anys, o si escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar. Les dades personals sol·licitades són necessàries per gestionar les seves sol·licituds, donar-li d’alta com a usuari i/o prestar-li els serveis que pugui contractar, per la qual cosa, si no ens les facilita, no podrem atendre’l correctament ni prestar-li el servei que ha sol·licitat.

En tot cas, ens reservem el dret de decidir sobre la incorporació o no de les vostres dades personals i altra informació a les nostres bases de dades.

3. DESTINATARIS ALS QUALS ES COMUNIQUEN LES SEVES DADES.

Les vostres dades són confidencials i no se cediran a tercers, llevat que hi hagi obligació legal

4. DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS.

Qualsevol persona pot retirar el consentiment en qualsevol moment després d’haver-lo atorgat, sense necessitat de justificar-ne el motiu. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condicionarà l’execució del contracte o les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els drets següents:

Sol·licitar l’accés a les vostres dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.

Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

Sol·licitar la limitació del tractament en determinades circumstàncies.

Sol·licitar l’oposició al tractament de les vostres dades per motius relacionats amb la vostra situació particular.

Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos a la normativa.

Altres drets reconeguts a les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades a l’Avís Legal), indicant la referència “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les vostres dades, podeu presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

5. SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades i evitar la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

6. ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES

És important que perquè puguem mantenir les vostres dades personals actualitzades, ens informe sempre que hi hagi hagut alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la seva veracitat.

No ens fem responsables de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

Aquesta Política de Privadesa pot ser modificada per adaptar-les als canvis que es produeixi a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix ​​la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través de aquesta Web.

D. RESPONSABILITATS

En posar a disposició de l’usuari aquesta pàgina web volem oferir-vos un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. Tot i això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari.

No garantim que la disponibilitat del servei sigui continuada i ininterrompuda.

L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el funcionament normal del nostre web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L’USUARI assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web i reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i n’hi ha prou per a l’exclusió d’error i, per tant, les accepta integra i expressament.

BACANAR, SL CONSTRUCCIONS PROMOCIONS | Ctra. Regencós, 14 17255 Begur - Girona (España) | Tel. 972 622 489 - 676 042 420

Tots els drets reservats © 2024 Bacanar, S.L. Construccions Promocions | Avís legal | Política de cookies | Disseny i programació web per Publitesa Comunicació